vitaliseren begint met een wijde blik

diverse kleurrijke vraagstukken

Een organisatie bestaat uit diverse kleine organisaties. Tal van vraagstukken komen af op de organisatie, of onderdelen daarvan. Veranderende omgeving, veranderende vraag, aspecten die maken dat een organisatie voortdurend alert moet zijn en zo nodig dient te veranderen.

Advisum, voor een fitte organisatie!

Strategische consultancy

  • strategische herijking

  • strategische toetsing

Vitaliseren

  • maakt organisaties fit en toekomstbestendig

Procesoptimalisatie

  • begrotingsprocessen

  • inrichting en monitoring administratieve meetprocessen

  • lean consultancy

 

© Copyright AdviSum