Duurzaamheid

 

Duurzaamheid een blijvend modewoord?

Duurzaamheid lijkt een modewoord geworden. Maar dan wel een hele serieuze.

Nederland heeft in EU-verband afspraken gemaakt om de klimaatdoelstellingen te halen.

Dit betekent een uitdaging voor iedere organisatie en natuurlijk ook voor de mens.

Want de motivatie begint toch echt bij de mens. 

 

Onze missie: 'het doorontwikkelen van de duurzaamheidsdoelstelingen!

 

De doelstelling

Bij de multinationals komt het besef dat er doelstellingen moeten komen om de CO-2 te verminderen tot een neutraal niveau. Dit zal voor een deel zijn ingegeven door de verantwoording die men vanaf 2024 moet afleggen

Niet afwachten

Ook voor het klener bedrijf gaan verplichtingen komen. Maar even naar de intrinsieke motivatie: Het gaat toch om een gezond milieu die we ook op langer termijn gezond willen houden?

 

Continuïteit

Voor vele organisatie, maar ook de overheid, is het monitoren van duurzaamheidsbeleid nieuw. Denk aan vragen zoals, wat moeten we nu precies meten? Welke verantwoordelijkheid valt binnen mijn scope? Mogelijk sanctiebeleid. En stakeholders kijken mee. Komt een organisatie in de verkeerde pers, is het maar de vraag of dit zelfs de levensvatbaarheid van een organisatie aantast. 

Organisatorische vraagstukken

Tal van organisatorische vraagstukken houden verband met duurzaamheid. Dan wordt het tijd om die vragen te gaan stellen. Een goede scan kan daar enorm bij helpen, want pas op dat het wiel weer niet voor de zoveelste keer utigevonden moet worden. 

 

Onze duurzaaheidadviseurs kunnen uw leven wellicht wat makkelijker maken

Inventarisatie

 

Begin bij het begin! Wat wordt er nu gedaan op het gebied van duurzaamheid. Hoe ziet de keten eruit? En welke gevolgen heeft dat voor uw duurzaamheidsbeleid?

 

Stappenplan en monitoring

De organisatie zal toch echt stappen moeten gaan zetten. Wat zijn de piketpaaltjes en hoe verloopt de weg daartussen?

 

     Teams-afspraak

We kunnen heel ingewikkeld doen en afspreken op locatie om zo kennis te maken. We kunnen ook middels Teams elkaar spreken om geheel vrijblijvend eens te kijken wat wij zouden kunnen betekenen. 

info@advisum.nl

© Copyright AdviSum