...een vitale organisatie is als de natuur. ..

...stroomt altijd en verandert daar waar nodig....

Vitaliseren staat voor het fit maken van de organisatie. Optimaliseren en veranderen zijn hierbij de rode draad.

Optimaliseren

Dit gaat over mensen en middelen

Passen de mensen nog wel bij de organisatie? Dit betekent niet dat er direct ontslagrondes moeten komen, maar eerst met de afstemming  tussen mens en organisatie begonnen moet worden. Het menselijk kapitaal is schaars!

Onze organisatie inventariseert en adviseert u om het beste uit uw medewerkers te halen met gevolg voor de performance van uw organisatie!

Veranderen

De natuur past zich in de loop der jaren vanzelf aan. Overigens ook niet altijd geruisloos. Organisaties hebben dat automatische aanpassingsvermogen niet. Dan zijn er weer mensen nodig die dat 'zetje' moeten geven. Dat 'zetje' kan een compleet nieuwe blauwdruk zijn voor de organisatie, of het vitaliseren van de medewerkers.

Onze organisatie gaat uit van uw (nieuwe) positionering om zodanig te vitaliseren, dat mens en middelen afgestemd zijn op uw identiteit!  De ervaring heeft geleerd dat binnen menige organisatie hier een aanzienlijk resultaat in valt te behalen.

Interim

om een vitalisering te borgen, is het vaak zinvol om dit door 'vreemde ogen' te laten doen!  

Om de minder populaire maatregelen door een interne functionaris te laten uitvoeren is niet altijd handig. Afstand is cruciaal. Kijk eens naar onze interim-oplossingen

U zit met een vitaliseringsvraagstuk?

Laat ons dit oplossen! Een vitale organisatie is een effectieve organisatie.

"een geheel vrijblijvend gesprek is de eerste stap in onze relatie" 

 

 

© Copyright AdviSum