De weg naar morgen, nemen we samen!

bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal adviescentrum 

Onze missie: 'het ontzorgen en helpen doorontwikkelen van organisaties'

Huis van vitaliteit

Een vitale organisatie, heeft vitale medewerkers en opereert effectief en efficiënt.

Vanuit onze helicopterview, kijken we naar de totale organisatie: bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal. Met ons vitaliseringsprogramma, kunnen wij voorrekenen wat uw rendement kan verbeteren als uw organisatie vitaal is. 

Fiscaliteit

Niet altijd leuk maar wel een gegeven. Wat kan? Wat mag? Wat past? Een drie-eenheid die onze

aanpak kort samenvat. Onze fiscale focus betreft de omzetbelasting.

Wat kunnen wij fiscaal voor u betekenen? Klik hier!

Tijdelijk

 

Ervaren en meteen! De boodschap van menig organisatie die tijdelijk een professional nodig heeft. 

Organiseren, en in control zijn

Een organisatie bestaat uit het samenspel van mensen en middelen teneinde de doelstellingen te kunnen behalen. Wat ligt er allemaal op de loer? Strategische vraagstukken of wilt u een vitale organisatie?

Nu kunt u dat alles heel goed organiseren maar dan is het ook fijn als u frequent kunt sparren met uw 'eigen' CFO, (op afroep) om te kijken of u ook echt in control bent!

Veelvuldig publiceren wij artikelen vanuit ons expertisegebied, welke wij onderstaand graag delen.

wanneer is iets een bestemming of een voorziening?

 

In de praktijk heerst er de nodige verwarring wat nu het verschil is tussen een bestemmingsreserve, bestemmingsfonds en een voorziening. Het grote onderscheid is dat een voorziening tot het vreemd vermogen behoort.

De andere 2 genoemden zijn onderdeel van het eigen vermogen.

 

Voorziening:

De voorwaarden voor het vormen van een voorziening zijn:

• a. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);

• b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en

• c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Het vormen van de voorziening heeft dan ook tot gevolg dat dit het exploitatieresultaat beïnvloedt.

 

Bestemmingsreserve: het bestuur van de entiteit kan besluiten dat het overschot van een jaar, gelabeld gaat worden voor een bepaald toekomstig doel.

 

Bestemmingsfonds: in dit geval besluit een andere partij, kan bijvoorbeeld een subsidieverstrekker zijn, wat er met een overschot dient te gebeuren. Het bestuur kan dit niet overrulen!

 

Nog even iets over de bestemming van het resultaat (overschot of tekort). Regelgeving voor nonprofit organisaties, veelal de RJ640, bepaalt dat de bestemming onder de staat van baten en lasten opgenomen dient te worden (RJ640.306).

 

De weg naar mogen, nemen we samen | www.advisum.nl | info@advisum.nl

kom in contact

 

 

© Copyright AdviSum