maatschappelijke sector in beweging...


Advisum, landelijk expertise, diensten en adviescentrum non-profit

De non-profit, met de talloze stichtingen, verenigingen, (lagere) overheidsinstanties, is een professionele sector met een

enorme diversiteit.  Met tal van uitdagingen, risico's en bovenal een maatschappelijke verantwoordelijkheid, ondersteunen

wij deze organisaties op een breed terrein, met ons doel om een een 'bijna' volkomen ontzorging te bewerkstelligen. 


Onze missie: 'het ontzorgen en helpen doorontwikkelen van non-profit organisaties'

 

Directie- en bestuursadviseur

Een schat van ervaring kunnen delen, laat andere organisaties vermenigvuldigen! Advisum deelt en is daarnaast een sublieme sparringpartner voor directie en bestuur.

Subsidies

Heeft u een project, dan nog de funding. Een projectplan is een vereiste! Welke partijen zijn er die wellicht willen bijdragen? Denkt u ook aan een adequate registratie, tussentijdse verantwoording en eindverantwoording. 


Controlling

Uw financiële administratie volledig automatiseren?

Uw financiële administratie volledig uitbesteden?

Ondersteuning bij uw begroting?

Analyse van uw tussentijdse rapportages?

Ontwerp, implementatie en monitoring KPI's?

Zorgdragen voor uw jaarrekening? 

Organisatorische vraagstukken

Een organisatie in beweging betekent ook het herijken van bestaande processen, geeft nieuwe dynamiek en ook dat gaat weer gepaard met nieuwe vraagstukken. Omdat wij in diverse 'keukens' kijken is menig vraagstuk al voorbij gekomen. En zo niet, denken we graag mee, vanuit een frisse en innovatieve blik.


Onderscheidend in kennis van een aantal sectoren

Welzijn

Een brede sector, van zorg tot vrijwilligersentiteiten. En allen met een eigen identiteit en regelgeving.

Bibliotheken

Van de passieve leeszaal tot de interactieve ontmoetingsplek. Veel veranderingen, veel uitdagingen!

Onderwijs

In ons geval niet de grote scholen, maar de kleinschalige organisaties met een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van mensen

Ons gesprek

Links treft u de sectoren aan waar wij onze diensten leveren. Interesse om u aan te sluiten? Laten we beginnen met een gesprek. Een gesprek met toekomst!

Gemeenten | provincies

 

De grotere non-profit organisaties, waar organisatorisch-technisch, alsmede fiscaaltechnisch de nodige aandacht is vereist, om de hieraan gerelateerde processen correct te laten verlopen.

Rijksoverheid

Naast de ministeries, is er ookeen diversiteit aan entiteiten die (in) direct gerelateerd zijn aan een ministerie. Ook deze organisaties kampen met vraagstukken, waar wij als expertise- en dienstencentrum geheel in thuis zijn.

 

     Tijdelijk of structureel?

U heeft op korte termijn een ervaren professional nodig. Dat kan tijdelijk zijn. U kunt er ook voor kiezen om structureel om tafel te zitten met een professional. Zelf in dienst nemen is te kostbaar, of niet voldoende werk voor aanwezig. Dan is uw professional 'op afroep' een prima alternatief. Voor nadere informatie klikt u hier.

© Copyright AdviSum