Bibliotheken

In Nederland zijn er zo'n 140 openbare bibliotheken. Maar zoals menig sector de laatste jaren aan het veranderen is, geldt dit zeker binnen de bibliothekensector. De leeszaal van vroeger, kan niet meer concurreren tegen alle informatiedragers die we er de laatste decennia bij hebben gekregen, waarvan de belangrijkste het internet is. 

Van leeszaal naar interactieve belevingslocatie... oftewel het beeld van de bibliotheek anno nu. Een ontmoetingsplek voor jong en oud die willen beleven en daarnaast ook nog een boek willen lenen. 

De funding van bibliotheken komt van de leden. Maar van alleen de ledeninkomsten zou de bibliotheek niet kunnen bestaan. Gemeenten zullen veelal ook een deel van de funding voor haar rekening nemen, omdat  de gemeente ook beseft dat een bibliotheek een belangrijke maatschappelijke waarde heeft, maar dan wel de bibliotheek anno nu. Daarnaast zien wij dat de bibliotheek voor een deel een projectorganisatie is. Projecten die te maken hebben met laaggeletterdheid bijvoorbeeld, passen natuurlijk prima in het straatje van de bibliotheek. Want dit heeft alles met lezen te maken. 

Governance code

Bibliotheken zijn professionele organisaties, waar behoorlijke geldstromen in omgaan. En voor een deel middels maatschappelijke gelden. Het bestuur dient zich dan ook te houden aan de governance code. 

De governance code cultuur wordt geadviseerd door de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Klik hier voor de code.

 


Financieel en fiscaliteit

De bibliotheek is voor mening finance professional en fiscalist ook op technisch gebied een interessante entiteit. Het maatschappelijk verkeer vraagt bijvoorbeeld of de cijfers getrouw zijn. Kijkende naar de fiscaliteit is de omzetbelasting een dermate aandachtspunt dat de fiscale regelgeving de bibliotheken apart benoemt. Klik hier maar eens. De vennootschapsbelasting geeft in artikel 5 een vrijstelling voor lichamen welke werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken. In dit artikel gaat het dus nog over de 'oude' bibliotheek. De multifunctionele bibliotheek anno nu, doet veel meer. Hoe zit dat dan?  Een vraag die wij te pas en te onpas gesteld krijgen. 

Benchmark

Het CBS geeft een benchmark, met betrekking tot een aantal data, die handig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Deze treft u hier aan. Let wel, het zijn gemiddelden!

VOB

Ook wij volgen nauwlettend de informatie aangaande de bibliotheken. Eén van die informatiebronnen is de site van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB

Wat kunnen wij voor u betekenen?  

Op de gebieden finance, fiscaliteit en organisatie, zijn wij u graag van dienst.  Hopelijk komen wij snel met u in contact!

© Copyright AdviSum