geld verdienen...


Daar is natuurlijk niks mis mee. De profit moet ook geld verdienen, wil het aantrekkelijk zijn voor de eigenaar, personeel en de andere stakeholders. En er moet 'vet aan de botten' zitten om mindere tijden te kunnen overleven. De laatste jaren is hier de uitdaging om geld te verdienen en te kunnen blijven bestaan groter geworden en niet altijd eenvoudiger. 


Sectoren

Gezien de jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche en retail, zijn dit voor Advisum de sectoren waar wij ons in gespecialiseerd hebben. 

Schoonmaakbranche

Schoonmaakdienstverlening
In Nederland zijn ruim 13.000 bedrijven bezig met schoonmaakdienstverlening. Nu dekt veelal de term 'schoonmaak' onvoldoende waar deze ondernemingen dagelijks mee bezig zijn. We zien hier bijvoorbeeld ook de invulling van een huismeester of een cateringmedewerker. Ook deze bedrijfstak kent z'n eigen regelgeving en wordt het onderscheidend vermogen getracht te verkrijgen middels keurmerken. 
In het verleden hebben wij voor organisaties een model ontwikkeld, zodat voldaan kon worden aan de keurmerk-eisen. Daarnaast zijn wij ook betrokken bij de audits aangaande het keurmerk.  
Toch eens interessant om kennis met ons te maken? U bent van harte welkom!

Retail

Dynamiek in de retail...
Zacht uitgedrukt voor de kaalslag die de laatste jaren heeft plaatsgevonden binnen de retail. Heeft de retail nog wel toekomst? Goede en ook geen gekke vraag. Toch is dit nog wel het geval. Er zijn voorbeelden dat internetwinkeliers het fysieke contact met de consument weer opzoeken. Kan het elkaar verstevigen? 
Opnieuw naar de tekentafel...
Dat is in veel gevallen een harde eis. Herijking van de huidige situatie. Waar liggen de kansen, maar dat begint met de vraag, waar onderscheidt u zich als retailer nu echt in? 
De winter voorbij...
kunnen we de winter niet achter ons laten? Dat is de wens en het uiteindelijke doel. Dan moet die vraag van dat onderscheidende vermogen vertaald worden in de strategie die uitgevoerd moet worden. 
Advisum als sparringpartner...
Natuurlijk kunnen wij het koopgedrag van de consument niet beïnvloeden. Wel kunnen wij er met u voor zorgen dat u weer aantrekkelijker gaat worden voor de klant dankzij de combinatie van product en beleving.
Zullen wij met u meedenken? Klik hier

Blijven ontwikkelen

Dit geldt zeker ook voor de ondernemer of diens personeel.  AdviSum heeft in samenwerking met de Nederlandse opleidingsacademie een aantal workshops ontwikkeld die aansluiten op de dagelijkse praktijk van de ondernemer of diens personeel. Wilt u meer over finance weten, HRM, of moeten de communicatievaardigheden aangescherpt worden?  


Uw bedrijfsvoering uitbesteden? Geheel of een deel? Dat is mogelijk, zodat u zich kunt richten op de kern van uw ondernemersbestaan!
Strategie
Wij gaan met onze klant aan de slag om de strategie te bepalen, of te herijken. Stellen daar de juiste marketingmiddelen voor vast. Aan de hand van de tussentijdse informatie, monitoren wij gezamenlijk of u op plan zit.
Finance
Uw dagelijke financiële administratie wordt verwerkt wat u actuele tussentijdse stuurinformatie geeft. Tevens verwerken wij de jaarrekening en de fiscale aangiften.  Oftewel totale ontzorging!
Personeel
Vanaf aanname, verwerking salarissen en al de andere personele aspecten waar u mee te maken heeft. 
Ons gesprek
U wilt focussen? U wilt bezig zijn met uw vak? Oftewel u wilt toekomst? 
Laten we beginnen met een gesprek. Een gesprek met toekomst!


     kom in contact

 
info@advisum.nl
0344 - 66 45 32

© Copyright AdviSum