Overbelasting is nooit goed...

Is de fiscaliteit bij u op orde?

Van ontstaan tot einde van een organisatie, komt het aspect belasting altijd wel ergens op de proppen. Wat kan, wat mag, wat past? De adviseur die dit steeds afvraagt, is de adviseur die u past.


Voor ons is dat niet van toepassing...

Nog wel eens een onjuiste gedachte van het bestuur binnen non-profit-organisaties, met de nodige risico's die men zelfs in privé kan lopen. De FAS (Fiscale AdviSum Scan) geeft duidelijkheid.


© Copyright AdviSum